Slávnosť najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Slávnosť najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

16.6. sa pri pri príležitosti sviatku najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi uskutočnila v našom zariadení slávnostná svätá omša a v exteriéri pokračovala slávnosťou oltárikov. Na záver sme sa rozlúčili po 3 ročnom pôsobení s kaplánom Branislavom a poďakovali mu za jeho službu a činnosť v stropkovskej rímskokatolíckej farnosti .

utorok, jún 21, 2022