Slide background

Nový Domov Stropkov

pocit istoty a rodinnej atmosféry

Slide background

Nový Domov Stropkov

pocit istoty a rodinnej atmosféry



Vitajte na stránkach Nový Domov Stropkov

Nový Domov je súkromným zariadením pre seniorov s vyšším štandardom sociálnych služieb. Ľuďom v dôchodkovom veku ponúka kvalitné služby prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky.

Cieľom Nového Domova je zabezpečiť každému svojmu klientovi dôstojnú a príjemnú starobu a dodať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry.

Naším poslaním je zlepšiť kvalitu života klientov podľa ich prianí, potrieb a vytvoriť pocit bezpečia v ich novom domove, ako i uľahčiť im adaptáciu a zabezpečenie dôstojného prežitia jesene života.


ĎAKUJEME 2%

 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov
 • Nový domov Stropkov

Aktuálne akcie

 • Srdce pre seniora

  Rozlúčili sme sa so študentami gymnázia v Stropkove krásnou akciou, ktorú sme spoločne...  

 • Slávnosť najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

  16.6. sa pri pri príležitosti sviatku najsvätejšieho Kristovho tela a Krvi uskutočnila v našom...  

 • Petangová liga v Náruč Prešov

  Po dvojročnej prestávke sme sa zúčastnili súťaže v Petangu, ktorú organizovalo zariadenie pre...