Fyzioterapia

Fyzioterapia

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Je jednou z oblastí rehabilitácie, smeruje k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky a fyzikálnu terapiu.

 

Pri práci naša fyzioterapeutka využíva najmodernejšie rehabilitačné metódy a dostupné prostriedky - individuálnu kinezioterapiu podľa stavu a veku klienta, dýchaciu a cievnu gymnastika. Pri bolestivých a neutišujúcich stavoch sa využíva elektroliečba TENS. Na stuhnuté svalstvo mäkké techniky alebo masáž, pred ktorou sa aplikuje infračervená lampa na prehriatie svalu.

 

Ľudia, ktorí pravidelne cvičia, majú v staršom veku často lepšiu srdcovú a respiračnú kondíciu ako pasívny tridsaťročný človek. Telesná aktivita pôsobí tiež ako prevencia mnohých zdravotných problémov a ochorení. Pomáha predchádzať niektorým druhom rakoviny, ochorení srdca a diabetu. Prispieva k obrane proti ateroskleróze, Alzheimerovej chorobe a znižuje počet astmatických záchvatov. Zmierňuje osteoporózu, vysoký krvný tlak a cukrovku. Spomaľuje alebo zastavuje proces straty svalovej hmoty, zvyšuje úroveň svalovej sily, znižuje pravdepodobnosť pádu a nebezpečných zlomenín z nich prameniacich a je najlepšou prevenciou obezity. Má upokojujúci efekt, zbavuje každodenného stresu a zlepšuje koordináciu a reflexy.

TENS: princíp elektroliečby spočíva v stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie a priebehu. Systém je vhodný na liečbu rôznych neurologických, ortopedických, interných a iných ochorení sprevádzaných bolesťou a zvýšeným, alebo zníženým svalovým napätím. Podporuje chod fyziologikých procesov v tkanivách, rozkladá bolesť, ovplyvňuje krvný obeh a látkovú výmenu, uvoľňuje alebo stimuluje svalstvo a zmierňuje opuchy.

Mäkké techniky, masáž: mäkké techniky sú odbornou fyzioterapeutická metóda na cielené uvoľnenie zatuhnutých svalových vlákien a fascii. Účinok sa ukazuje už pri samotnej terapii. Masáž alebo masírovanie je súčasť mechanoterapie; sústava hmatov, ktorými sa mechanicky dráždia periférne nervy, cievy a svaly. Cieľom je zvýšenie funkčnej zdatnosti, odstránenie únavy alebo liečenie.

Infračervená lampa: infralampa vydáva infračervené žiarenie s vlnovou dĺžkou 780-1400nm, ktoré sa v spodných vrstvách pokožky mení na teplo. Teplom sa rozširujú cievy, zvyšuje sa prietok krvi a lymfy. Dochádza k rýchlejšej látkovej výmene a k rýchlejšiemu odstraňovaniu toxických látok. Zvyšuje sa aj prísun kyslíka.