Poplatky

Poplatky

Cenník za poskytované sociálne služby od 1.1.2019

STRAVOVANIE

Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne:

1. stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v Zariadení pre seniorov Nový Domov Stropkov, je pri poskytovaní racionálnej stravy, šetriacej diéty a neslanej diéty na deň vo výške: 5,50 €/deň

2. stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v Zariadení pre seniorov Nový Domov Stropkov je pri poskytovaní diabetickej stravy, bielkovinovej diéty, výživovej diéty a špeciálnej diéty na deň vo výške: 5,90 €/deň

UBYTOVANIE

Výška úhrady za ubytovanie je stanovená nasledovne:

Typ obytnej miestnosti: 2 – lôžková miestnosť s príslušenstvom:
Suma úhrady: 3,00 €/deň

UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHLENIE + POMOC PRI ODKÁZANOSTI V ZÁVISLOSTI OD STUPŇA ODKÁZANOSTI

Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne je stanovená nasledovne:

IV. stupeň odkázanosti : suma úhrady 3,20 €/deň,
V. stupeň odkázanosti : suma úhrady 3,50 €/deň,
VI. stupeň odkázanosti : suma úhrady 4,00 €/deň.

POUŽÍVANIE ELEKTROSPOTREBIČA

Výška úhrady za používanie vlastného alebo zariadením zapožičaného televízora a rádia na deň na fyzickú osobu je 0,15 € za každý spotrebič a 0,20 € na deň za používanie chladničky.

Rozsah dennej výšky úhrady :

Od 11,70 € do 12,90 €
Od 351,00 eur mesačne