Vyhláška RÚVZ Svidník

Vyhláška RÚVZ Svidník

Na základe Vyhlášky RÚVZ vo Svidníku s účinnosťou od 22.12.2020 sa nariaďuje opatrenie, ktoré zakazuje návštevy v interiérových aj exteriérových priestoroch pobytových zariadení.

utorok, december 22, 2020