Nový prednosta okresného úradu v Stropkove v našom zariadení

Nový prednosta okresného úradu v Stropkove v našom zariadení

Vrámci krásneho projektu podpory klientom žijúcim v zariadeniach nás prišiel pozdraviť a povzbudiť prednosta okresného úradu v Stropkove pán Peter Harvan, ktorý túto aktivitu mládeže veľmi privítal. Mládež z celého Slovenska píše listy osamelým seniorom, aby v nich našli aj prípadných "adoptívnych"vnukov a vnučky a oni starých rodičov. Vzhľadom na predchádzajúce testovanie hostí s negatívnym výsledkom sme im umožnili aj osobne sa klientmi stretnúť a pán prednosta ich svojimi slovami určite povzbudil, aby sme túto celú situáciu spoločne vydržali a v zdraví zvládli.

pondelok, november 23, 2020