Voľby do NR SR 2020

Voľby do NR SR 2020

Aj naši klienti sa zúčastnili volieb do NR SR. Všetkým, ktorí prejavili záujem odvoliť a nemajú trvalý pobyt v našom zariadení, sme vybavili hlasovacie preukazy. Naši klienti sledujú politické dianie a účasť na voľbách bola pomerne vysoká.

pondelok, marec 9, 2020