Pokračovanie foto z osláv

Pokračovanie foto z osláv

Ďakujeme všetkým, ktorí oslavu pomohli zorganizovať , kňazom, že sa spojili a pripravili pre nás nádherný duchovný zážitok, Hudbe Stana Baláža za vynikajúcu atmosféru, spoločnosti, ktorá zabezpečila recepciu, lebo pohostenie bolo úžasné...

piatok, október 7, 2022