Zákaz návštev

Zákaz návštev

Pre výskyt Covid -19 v zariadení budeme mať dočasný zákaz návštev aj opúšťania zariadenia .Kontakt s Vašimi príbuznými udržiavajte prostredníctvom telefónov- služobné čísla: 0918 303 208, 0907 899 345, cez Skype alebo whatsapp- 0910 721 868 /vopred si dohodnite s personálom spojenie /. Veríme, že táto situácia nebude trvať dlho a priebeh ochorenia bude mierny. Ďakujeme za pochopenie.

pondelok, júl 25, 2022