Úcta k starším

Úcta k starším

Každý rok v októbri v rámci mesiaca úcty k starším nám miestne školy pripravujú rôzne milé programy. Keďže je doba aká je , my nemáme problém sa zabaviť aj sami:-)Máme šikovného klienta pána Janka, ktorý má vlastnú aparatúru a bohatú zbierku pesničiek, takže nám vždy zabezpečí hudbu . Ešte sme využili relatívne príjemný deň a posedenie s pohostením a tancom sme si pripravili vonku. Všetci sa naozaj skvele bavili, spievali a kto vládal, samozrejme tancoval.

streda, október 6, 2021