Skupinové aktivity

Skupinové aktivity

Klienti so sťaženou mobilitou a motorikou sú pravidelne okrem individuálnej rehabilitácie zapájaní aj do skupinových cvičení. Je to pre nich zároveň zábava a relax. Pokračujeme aj v kreatívnych skupinových aktivitách, dnes sme vyrábali rôzne ozdoby a venovali sa obľúbeným činnostiam.

utorok, január 26, 2021