Pokyny k návštevám

Pokyny k návštevám

Od 1.júna 2020 budú umožnené návštevy klientov vo vonkajších priestoroch zariadenia za dodržiavania preventívnych opatrení. Od 15.júna 2020 budú umožnené návštevy vo vnútorných priestoroch zariadenia- v miestnosti pre návštevy na prízemí. Ku klientom pripútaným na lôžko budú umožnené návštevy na izbe- max. 2 osoby.
Preventívne opatrenia počas realizácie návštev:
1. Vopred telefonicky dohodnúť s personálom zariadenia presný dátum a čas návštevy (0918 303 208)
2. Návštevy sú umožnené max. 2 osobám po dobu max. 20 minút, 1 x do týždňa.
3. Dodržiavanie hygienických opatrení /klient aj návšteva/- meranie teploty, rúško, dezinfekcia rúk, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti.
4. Vyplnenie čestného vyhlásenia o zdravotnom stave + zapísanie a podpísanie sa sa do evidencie návštev.

Pre doplnenie informácii môžete volať na vyššie uvedené číslo. Ďakujeme, že budete rešpektovať všetky opatrenia.

štvrtok, máj 28, 2020