Poďakovania

Poďakovania

Chceme sa poďakovať všetkým organizáciám aj jednotlivcom, ktorí nám pomohli v čase tejto "koronakrízy". Dnes nám boli odovzdané tablety od spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. v spolupráci s APSS na Slovensku.Poisťovňa Dôvera nám poskytla dezinfekčné prostriedky a ochranné štíty. Mesto Stropkov nám taktiež poskytlo ochranné štíty. Ochranné pomôcky a rýchlotesty nám boli doručené aj zo štátnych hmotných rezerv prostredníctvom VÚCPO. SOCIA- Nadácia na podporu sociálnych zmien nám venovala dezinfekčné gély a šampóny. Ďakujeme aj deťom zo ZŠ Konštantínova v Stropkove za ich podporu vo forme milých listov, ktoré poslali naším klientom.

streda, máj 20, 2020