Život počas izolácie

Život počas izolácie

Už tretí týždeň sú naši klienti v povinnej, štátom nariadenej izolácii od okolitého sveta. Zákaz návštev svojich blízkych zatiaľ znášajú celkom hrdinsky. Tí, ktorí majú vlastný mobil,sú v dennom kontakte s rodinou aspoň takou cestou. Tí, ktorí mobil nemajú, majú možnosť zavolať svojím príbuzným alebo príbuzní im prostredníctvom služobného mobilu, ktorý je k dispozícii 24 hod. denne. Sebestačnejší klienti si voľný čas organizujú podľa svojich záujmov a s tými menej sebestačnými precvičujme pamäť, motoriku, hráme spoločenské hry. Ak je pekné počasie, klienti sú na čerstvom vzduchu vrámci nášho vonkajšieho areálu, alebo na terasách. Všetci veríme, že táto celosvetová pandémia čoskoro pominie a náš život sa vráti do bežných koľají.

utorok, marec 31, 2020