Cirkevná ZŠ pre našich seniorov

Cirkevná ZŠ pre našich seniorov

Októbrové podujatia pre našich seniorov sme zavŕšili vystúpením detí z Cirkevnej základnej školy v Stropkove a rímskokatolíckou svätou omšou. Deti nás rozveselili svojím tancom a spevom, milými príhovormi a hrou na hudobné nástroje za doprovodu svojich pedagógov. Deti svojím spevom doprevádzali aj svätú omšu venovanú všetkým prítomným, našim klientom, deťom , ich rodičom. Ďakujeme sa skutočne plnohodnotne strávené piatkové dopoludnie!

piatok, október 25, 2019