Letný deň v meste a v prírode

Letný deň v meste a v prírode

Naše zariadenie podporuje a udržiava vzťahy svojich klientov so širšou komunitou. V našom meste majú klienti svoje priateľské , rodinné väzby aj pracovné väzby, ktoré naďalej podporujeme a umožňujeme klientom pokračovanie v ich doterajších vzťahoch. Zároveň majú obľúbené miesta a akcie, ktoré radi navštevovali v minulosti aj teraz. Naposledy sme boli na Stropkovskom jarmoku, kde si klienti voľne prešli trh, nakúpili čo sa im páčilo, pochutnali na miestnych špecialitách a následne sme si oddýchli v reštaurácii na terase. Obľúbeným miestom je aj Stropkovský kaštieľ a jeho múzeum, kde sa pravidelne zúčastňujme výstav a akcií, ktoré sa tam organizujú. Tí, ktorým to zdravotný stav a horšia mobilita nedovoľuje, trávia letný čas v areáli našej krásnej záhrady alebo v blízkom areáli Pod vlekom.

utorok, august 20, 2019