Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien

8. marec je už dlhé roky spätý s oslavou žien, s úctou a láskou k nim. Inak to nie je ani u nás. Každý rok si pozveme nejakého významného muža z nášho okolia, aby prevzal na seba úlohu toho, kto sa k nám ženám prihovorí, odovzdá kytičku kvetov. Tento rok sa tejto roly ujal o. Maďoran, gréckokatolícky kňaz, ktorého naše ženy dobre poznajú, keďže sa k nim vrámci bohoslužieb prihovára každú nedeľu. Boli milo prekvapené a
o. Maďoran mal naozaj krásny príhovor, plný lásky a úcty k ženám. Po rozdaní kvetov nechýbalo pohostenie, zákusom, kávička a príjemná nálada.

piatok, marec 8, 2019