Vzdelávacie a pohybové aktivity

Vzdelávacie a pohybové aktivity

Naši klienti si radi trénujú svoje motorické a pamäťové zručnosti aj pomocou jednoduchých hier ako je skladanie, určovanie tvarov, farieb, písmen, čísel a pod. Precvičia si tak svoje poznávacie schopnosti, správne uchopovanie aj si pri tom zabavia. Veľmi dôležitá aj obľúbená je rehabilitácia formou prispôsobenou zdravotnému stavu a možnostiam klientov.

utorok, február 12, 2019