Vianočná besiedka s tvorivou dielňou

Vianočná besiedka s tvorivou dielňou

V stredu 19.12.2018 sme pripravili pre našich klientov zaujímavé predvianočné dopoludnie. Začalo vystúpením detí zo ZŠ Mlynská v Stropkove, s ktorou pravidelne spolupracujeme, deti sa už našimi starkými poznajú a vzájomne sa na seba tešia. Deti pod vedením svojich učiteľov sa predstavili s pásmom piesní, kolied, tanečného a divadelného vystúpenia s tématikou narodenia Ježiška. Spoločne sme si zaspievali Tichú noc a odovzdali krásne darčeky. Chceme veľmi pekne poďakovať škole, že už druhý rok na nás mysleli a darovali nám výťažok z ich vianočnej benefičnej zbierky! Naše spoločné dopoludnie pokračovalo tvorivou dielňou, kde deti spolu s klientmi zdobili vianočné perníky, ktoré napiekli naše šikovné ženy. Išlo im to skvele, o čom svedčia aj nasledujúce fotky. Dúfame, že si všetci tieto spoločné predvianočné chvíle užili a želáme aj naším klientom, zamestnancom, deťom aj učiteľom šťastné a veselé Vianoce a veľa zdravia v Novom roku!!

štvrtok, december 20, 2018