Mikuláš 2018

Mikuláš 2018

Ani tohto roku na nás Mikuláš nezabudol a všetkým priniesol darčeky. Asi sme boli naozaj dobrí a navzájom si pomáhame, tak ako to robil aj Sv. Mikuláš.

piatok, december 7, 2018