Dni medu a beseda o včelárstve

Dni medu a beseda o včelárstve

Posledný novembrový deň sme sa zúčastnili krásnej akcie Dni medu, ktorú organizuje mesto Stropkov spolu so zväzom včelárov. Spolu s klientmi sme sa zapojili do súťažnej kategórie Najkrajší medovník, piekli sme, zdobili a chystali všetko potrebné . Naša snaha bola ocenená a získali sme Cenu za kolekciu medovníkov zdobených tradičnou technikou . Náväzne na to sme zorganizovali besedu o včelárstve a pozitívnych účinkoch medu na náš organizmus s p. Micenkom,jeho manželkou a p. Žatkovičom, ktorí sa venujú tejto tématike. Klientom sa beseda veľmi páčila a zaujala ich.

štvrtok, december 6, 2018